BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Konkurs filmowy „Szlak Kopernikowski nas kręci”

Konkurs filmowy „Szlak Kopernikowski nas kręci”

Wywiad, spot promocyjny, a może animacja? Jeśli kręci cię kręcenie filmów weź udział w konkursie organizowanym przez samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nakręcić maks. 5 minutowy film promujący Szlak Kopernikowski przebiegający przez Warmię, uwzględniając w nim postać Mikołaja Kopernika.

Organizator liczy na kreatywność oraz nowatorskie i ciekawe przedstawienie tematu, a także na oryginalność (wszelkie plagiaty zabronione). Laureaci, których filmy zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze, otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs jest ogólnopolski i adresowany do wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 13 lat.

Prace konkursowe należy przesłać do 29 września 2017 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem „Szlak Kopernikowski nas kręci”.

Do pobrania: 
Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Oświadczenie dla osoby pełnoletniej
Oświadcznie dla osoby niepełnoletniej 
Wzór umowy o przekazanie praw autorskich 

Materiał pochodzi z portalu http://warmia.mazury.pl