BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Wybór oferty w postępowaniu MAH.251.7.2017

Wybór oferty w postępowaniu MAH.251.7.2017

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego MAH.251.7.2017, na realizacje zadania: Dostarczenie i montaż regałów magazynowych przesuwnych w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II"., współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe" postanowiło powierzyć wykonanie zamówienia firmie: PPH „ROL-MOT" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów. Wynik w załączonym pliku.


PLIKI DO POBRANIA: