BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Otwarcie Wystawy "OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert - artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego"

Otwarcie Wystawy "OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert - artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego"

W piątek 29 września odbyło się otwarcie wystawy "OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert - artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego"

Sejm Rzeczypospolitej uchwałą z dnia 22.06 2016 ogłosił rok 2017 Rokiem  Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta (1845-1916). Obchody rozpoczęły się w grudniu 2016 roku, w setną rocznicę śmierci Świętego. Uchwała sejmowa została podjęta w przekonaniu o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego jego zasług w działalności niepodległościowej (Adam Chmielowski był uczestnikiem Powstania Styczniowego), artystycznej i w pracy na rzecz najuboższych

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Elbląski Jacek Jezierski  przedstawił  elbląskiemu Muzeum  propozycję zorganizowania wystawy poświęconej Świętemu. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na wspaniałą wystawę przygotowaną z tej okazji przez Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, którą można było podziwiać na początku 2017 r.. Wyraził przy tym pogląd, że dobrym pomysłem byłoby zaprezentowanie podobnej elblążanom. Na krakowskiej wystawie zostały zebrane pamiątki związane ze Świętym, jego prace malarskie oraz rysunki. Niewielu elblążan wie, że przyszły święty - Adam Chmielowski był bardzo dobrze zapowiadającym się malarzem. Postać św. Brata Alberta, chociaż znana i w dalekim Elblągu w swoim aspekcie świętości, wszak działa tu parafia pod jego wezwaniem przy ul. Częstochowskiej oraz jego imię nosi elbląski Dom dla Bezdomnych, to jednak nie jest tak bliska, jak w Krakowie i innych miejscach działalności Świętego na rzecz najuboższych. Wystawa  zorganizowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ma zaprezentować w tym odległym od Krakowa miejscu tę wybitną postać jako realnie żyjącego i działającego niegdyś człowieka. Namacalne, materialne ślady aktywności Świętego sprzed ponad stu laty, w postaci przykładów jego twórczości malarskiej, którą porzucił dla służby ubogim, daje sposobność spotkania z tą niezwykłą postacią, jego sztuką, która jednocześnie jest reprezentatywna dla polskiego malarstwa II połowy XIX w. Kilkanaście obrazów Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta, które będzie można podziwiać na wystawie zostało użyczonych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie i Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie.

Ekspozycja będzie czynna do 9 listopada.