BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Umowa podpisana!

Umowa podpisana!

Dnia 04.10.2017 r. pomiędzy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, a elbląską firmą CONTACT została podpisana umowa na: Promocję projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.