BIP Facebook YouTube Tripadvisor

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.5.2017 na : Druk publikacji: „Janów Pomorski 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium - publikacja wyników badań osady Truso”, w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso” – tom 3.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Szczegóły w załączonym pliku .pdf.


PLIKI DO POBRANIA: