BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Zapytanie ofertowe MAH.251.11.2017

Zapytanie ofertowe MAH.251.11.2017

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu opublikowało w dniu 18.12.2017r. ogłoszenie na portalu: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; o Zapytaniu ofertowym MAH.251.11.2017 dotyczącym realizacji zadania: „Dostawa i montaż mebli – wyposażenia kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”,współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe”. Pliki do pobrania w Załączniku


PLIKI DO POBRANIA: