BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Wyniki postępowania MAH.251.11.2017 Meble

Wyniki postępowania MAH.251.11.2017 Meble

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego MAH.251.11.2017, na realizacje zadania: Dostawa i montaż mebli – wyposażenia kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe”. postanowiło powierzyć wykonanie zamówienia firmie: P.P.H.U. AS Pomorzanka Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz. Wynik w załączonym pliku.


PLIKI DO POBRANIA: