BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 - Ochrona odpowiedzi 2

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 - Ochrona odpowiedzi 2

Odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Pyt. 4 Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił zatrudnienie pracowników kwalifikowanych na podstawie umowy o pracę. Mając na uwadze, iż we wzorze formularza oferty brakuje odpowiedniego postanowienia odnoszącego się do tego kryterium, czy Wykonawca może samodzielnie złożyć takie oświadczenie na formularzu? Odp. 4 Zamawiający w Załączniku nr 1 - Formularz Oferty poprawił ten oczywisty błąd poprzez dodania odpowiedniego punktu - nr 4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca na osobnym formularzu może samodzielnie złożyć takie oświadczenie.


PLIKI DO POBRANIA: