BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Postępowanie MAH.251.1.2018 - Ochrona, wybór najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie MAH.251.1.2018 - Ochrona, wybór najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2018 na : Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Szczegóły w załączonym dokumencie .pdf.


PLIKI DO POBRANIA: