BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Rozkręcamy Powszechny Optymizm

Rozkręcamy Powszechny Optymizm

Już 26 maja Plac Katedralny w Elblągu zamieni się jednocześnie w centrum kultury, rozrywki i wspaniałej zabawy.

Muzeum na tą okazję przygotowało cykl wykładów oraz stoisko z dawnymi grami planszowymi

więcej informacji o wydarzeniu na https://www.facebook.com/events/417428405351493/ oraz http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4033/rozkrecamy-powszechny-optymizm-26-maja-2018-r

 

Program wykładów:

  • 14.00 – 14.45 – Średniowieczne gry planszowe – Piotr Adamczyk

  • 14.45 – 15.30 - Międzynarodowe kontakty handlowe Elbląga w XVII i XVIII w. - Urszula Sieńkowska

  • 15.30 – 16.15 - Jak się bawili Wikingowie – dr Marek Jagodziński

  • 16.15 – 17.00 – O higienie i szczoteczkach do zębów – dr Mirosław Marcinkowski

  • 17.00 – 17.45 – Szlak bursztynowy – Grzegorz Stasiełowicz

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu realizuje projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Przedmiotem projektu jest renowacja obiektów pokrzyżackiej zabudowy Podzamcza Północnego w Elblągu (budynek Gimnazjum i skrzydło południowe budynku Podzamcza) oraz zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów nieruchomych i zabytków ruchomych dziedzictwa kulturowego, wraz z wdrożeniem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie prezentacji zbiorów. Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty muzealnej dostosowanej do potrzeb i percepcji współczesnego odbiorcy oraz wykreowanie markowego produktu turystyki kulturalnej, który wpłynie na wzrost potencjału turystycznego regionu.

Całkowita wartość projektu: 12 599 071,95

Wysokość dofinansowania ze środków RPO: 8 686 541,94