BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Nagroda Starosty Elbląskiego dla Piotra Adamczyka

Nagroda Starosty Elbląskiego dla Piotra Adamczyka

W ubiegły piątek 25.05.2018 r. pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu Piotr Adamczyk, kustosz ds. historii okresu PRL-u, otrzymał Nagrodę Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury.

Piotr Adamczyk pracuje w Muzeum od 2005 r. Jest twórcą i realizatorem projektów edukacyjnych (np. „Skrzynia Pełna Tajemnic”; „Lekcje muzealne w wiejskiej szkole”; „Bliskie spotkania z historią i muzeum”; „Podróżnicy w czasie: gry i zabawy”), projektów wydarzeń kulturalnych. W latach 2005-2007 koordynował elbląską część międzynarodowego projektu badawczego realizowanego ze środków unijnych w ramach programów Interreg III B – „LAGOMAR”.
Członek Forum Edukatorów Muzealnych, redaktor profilu internetowego Forum, współpracował przy tworzeniu Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce (2011 r.). Autor artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz gier planszowych o tematyce historycznej; współpracował z Departamentem Komunikacji Społecznej UM w Elblągu przy tworzeniu pierwszej trasy turystycznej „Ścieżka Piekarczyka” oraz informacji turystycznych do Bramy Targowej.

(fot. J.Adamczyk)
więcej informacji: 

http://dziennikelblaski.pl/515264,Ludzie-kultury-nagrodzeni-i-wyroznieni-zdjecia.html