BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Przekaz, malarstwo Ryszarda Tomczyka 1969-2011

Przekaz, malarstwo Ryszarda Tomczyka 1969-2011

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu dr Maria Kasprzycka serdecznie zaprasza na uroczyste przekazanie do zbiorów Muzeum przez Ryszarda Tomczyka dzieł własnych artysty.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy: "Przekaz, malarstwo Ryszarda Tomczyka 1969-2011"

Otwarcie wystawy odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum - gmach Gimnazjum.