BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.4.2019 na realizację zadania: Usługi audytu projektu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu MAH.251.4.2019 na realizację zadania: Usługi audytu projektu “Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Wszelkie niezbędne informacje

znajdziecie Państwo na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26701

Ogłoszenie nr: 26701

Termin składania ofert:

10.12.2019r., godz. 10.00!

 

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

                                                                                      Poland - RussiaEuropean Union

 


PLIKI DO POBRANIA: