BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MAH.251.2.2019 Audyt

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego MAH.251.2.2019, na realizacje zadania: Usługi audytu projektu “Baltic Odyssey - Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, nr 25734, przesyła informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plik w załączeniu


PLIKI DO POBRANIA: