BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Postępowanie MAH.251.5.2019 na realizację zadania "Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020".

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że nie doszło do rozstrzygnięcia w postępowaniu MAH.251.5.2019 na realizację zadania "Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders – Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020". Powodem braku rozstrzygnięcia jest: W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Cena zaproponowana przez Wykonawcę znacznie przewyższa kwotą przeznaczoną na realizację zadania przez Dyrektora MAH w Elblągu. Ponadto zgodnie z obowiązującym w MAH w Elblągu Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, w przypadku postępowań (§ 4, pkt. 5 Regulaminu) o wartości powyżej 6 000 euro do kwoty 15 000 euro, musi wziąć udział nie mniej niż dwóch wykonawców. W załączeniu informacja zamieszczona na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


PLIKI DO POBRANIA: