BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Zakończenie naboru kandydatów do pracy podczas wykopalisk archeologicznych w Janowie

Informujemy, że zakończyliśmy nabór kandydatów na wykopaliska w Janowie. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, gratulujemy osobom wybranym. Aktualności z badań będziemy publikować na bieżąco. Wszystkich, którzy chcą zobaczyć przebieg prac na żywo, zapraszamy na dni otwarte wykopalisk, które zaplanowano na połowę września. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Badania będą prowadzone w ramach projektu „Baltic Odyssey - Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”. Przeprowadzenie badań będzie możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

                                                                                 Poland - RussiaEuropean Union