BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Konferencja podsumowująca projekt ”Muzea ponad granicami”

Konferencja podsumowująca projekt ”Muzea ponad granicami”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie podsumowują dotychczasową współpracę w ramach międzynarodowego projektu „Muzea ponad granicami” oraz planują kolejne działania. W obu miastach odbędzie się 6-8 listopada 2014 r. konferencja poświęcona nowoczesnym metodom w prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Muzealnicy z Elbląga i Kaliningradu, którzy w ramach współdziałania remontowali obiekty, przystosowywali je do nowoczesnych prezentacji i doskonalili wystawy, jak też budowali wspólną platformę edukacyjną i wdrażali pomysły na obsługę turystów zainteresowanych śladami przeszłości, przygotowali podsumowanie z długą listą wykonanych prac. Całość będzie zaprezentowana, najpierw w Kaliningradzie, później w Elblągu, podczas konferencji oficjalnie zamykającej projekt, a jednocześnie otwierającej dalsze partnerstwo. Z tej okazji kierujące placówkami, Marina Jadowa z Muzeum Brama Frydlandzka i Maria Kasprzycka z Muzeum Archeologiczno-Historycznego podpiszą list intencyjny, zawierający zagadnienia przyszłej współpracy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze technologie, dotychczas użyte w obu muzeach. Ze strony polskiej omówi je Mirosław Marcinkowski, zaś z rosyjskiej Anastasia Wiertiaszkina. O kompleksowych badaniach zespołu Bramy Frydlandzkiej będzie opowiadała inżynier-renowator Maria Sizikowa. Wykorzystanie relacji w technikach wystawienniczych zaprezentuje Alicja Janiak. Dwa referaty dotyczyły też będą sfery edukacyjnej - szanse i zagrożenia w nauczaniu przeszłości wskaże Piotr Adamczyk z Elbląga, zaś nowe programy edukacyjne, wprowadzone przez partnerów z Kaliningradu, zaprezentuje Irina Motkowa. Elbląska część konferencji rozpocznie się w piątek 7 listopada, o godz. 10 w siedzibie muzeum przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 i potrwa do godz. 18, kiedy na Starym Rynku rozpocznie się pokaz instalacji typu światło i dźwięk, będący częścią finału obchodów 777-lecia miasta.

Kolejnego dnia, w sobotę 8 listopada, elbląskie muzeum zaprasza o godz. 10 na wspólne zwiedzanie Starego Miasta, zaś w południe na otwarcie wystawy „Historia Gocka” w nowej aranżacji, a także prezentację pozostałych, niedawno uruchomionych wystaw z wyremontowanego w ramach projektu „Muzea ponad granicami” budynku Podzamcza. Chętni będą też mogli obejrzeć film holograficzny, przedstawiający dzieje Elbląga i Kaliningradu na tle historii Europy.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia mają charakter otwarty dla publiczności i bezpłatny, jednak chcący uczestniczyć w części konferencyjnej, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszeni są o zgłaszanie do wtorku 4 listopada do organizatorów, na adres mailowy: piotr.adamczyk@muzeum.elblag.pl lub telefonicznie pod nr 55 232 40 68.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Muzea ponad granicami”. 

Projekt “Muzea ponad granicami” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
The „Museums over the borders” project is co-financed by the European Union under Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013