BIP Facebook YouTube Tripadvisor

"Goci. Znad Bałtyku do Rzymu" nowa wystawa stała już w październiku.

"Goci. Znad Bałtyku do Rzymu" nowa wystawa stała już w październiku.

Istniejąca już wystawa "Skarby Gotów" dzięki funduszom z MKiDN zostanie jeszcze w tym roku gruntownie przebudowana.

Ze względu na przekazanie w 2016 r. do zbiorów Muzeum ok. 500 eksponatów z badań nad kulturą wielbarską z ostatnich 7 lat, konieczna jest przebudowa czasowej wystawy „Skarby Gotów”. Poszerzoną i uaktualnioną wystawę będzie mozna oglądać już jesienią tego roku.

Wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” będzie bazowała na unikatowym zbiorze zabytków pochodzących z jednego z najlepiej poznanych cmentarzysk kultury wielbarskiej w Polsce (Weklice, gm. Elbląg), na którym odkryto dotąd ponad 600 różnego rodzaju pochówków zawierających ponad 3,5 tys. przedmiotów z bursztynu, szkła, metali szlachetnych i materiałów organicznych. 

Koncepcja wystawy  została opracowana w oparciu o bogaty i atrakcyjny materiał zabytkowy, co pozwoli zwiedzającym odkryć mało znany świat ludów, które zmieniły oblicze starożytnej Europy i ukaże bogactwo regionu, udowadniając, że nie był on obrzeżem starożytnego świata. 

Przez pryzmat znalezisk z cmentarzyska w  Weklicach, ekspozycja pokaże historię i specyfikę kulturową ludu, który znakomicie wykorzystywał  korzyści płynące z handlu bursztynem. Trzeba pamiętać, że istnienie zorganizowanego szlaku bursztynowego przyczyniło się do nawiązania bezpośrednich kontaktów z terenami Cesarstwa Rzymskiego, wymiany handlowej i  kulturowej, co w powiązaniu z innymi czynnikami spowodowało, że migracja Gotów doprowadziła do  upadku Imperium Rzymskiego i powstania „nowej Europy”. Reminiscencje tego faktu odczuwamy do dziś dnia. 

Równolegle z pracami nad nową ekspozycją trwać będą prace nad katalogiem, który będzie gotowy na otwarcie wystawy w październiku 2016 roku. To druga (po katalogu ceramiki dalekowschodniej) publikacja, którą planujemy wydać jesienią tego roku. Już teraz zapraszamy do lektury.