BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Elbląska La Belle Époque na fotografiach rodziny Basilius i Horn

Elbląska  La Belle Époque na fotografiach rodziny Basilius i Horn

13 maja zapraszamy na otwarcie nowej wystawy

La Belle Époque  - „piękna epoka”, tak nazwano okres w dziejach Europy Zachodniej, który nastał pomiędzy końcem wojny prusko-francuskiej (1871) a I wojną światową. Charakteryzował się niesłychanym tempem rozwoju przemysłowego, wzrostem ogólnej zamożności, co sprzyjało rozkwitowi różnych form sztuki, życia naukowego, kulturalnego i społecznego. Wybuch I wojny światowej przerwał ten, jak się wydawało żyjącym na początku XX wieku, nieustający postęp i życie w pokoju.

Także Elbląg przełomu XIX  i XX wieku przeżywał kolejną epokę dynamicznego rozwoju. Stał się poważnym ośrodkiem przemysłowym. Powstały tu liczne zakłady, a samo miasto stać było na wiele inwestycji o charakterze komunalnym.

Prezentowana wystawa jest próbą ukazania mniej znanych aspektów tamtej epoki. Jednym z nich jest obraz życia rodzinnego. Kanwą scenariusza stały się dwa niezwykłe dary, jakie otrzymało Muzeum. W 2009 roku Pani Dorothee Stelzer King z Nowego Yorku przekazała Muzeum rodzinne materiały biograficzne. Jej dziadkowie ze strony matki: Erna i Fritz Horn wzięli ślub w elbląskim kościele Najświętszej Marii Panny w 1909 roku. Erna była córką Lorenza Basilius, który wraz z żoną Julianą prowadził największe atelier fotograficzne w Elblągu na przełomie XIX i XX wieku. Z ich pracowni pochodzi wiele znanych miłośnikom historii Elbląga zdjęć miasta tego okresu. Fritz Horn (później profesor w zakresie teorii budowy statków) był synem Carla Horna adwokata i notariusza elbląskiego, pasjonata historii. Carl Horn  był jednym z członków założycieli Elbląskiego Towarzystwa Starożytności (1873) i innych kulturalnych stowarzyszeń.

W ubiegłym roku zbiory muzealne wzbogacił dar Pana Krzysztofa Cegiel. Ofiarował on  ponad trzysta archiwalnych fotografii, wśród których większość stanowią  fotografie wykonane przez L. Basilius, a konkretnie dotyczą one członków rodzin, które połączyło małżeństwo Erny i Fritza. Oba ofiarowane Muzeum zbiory materiałów źródłowych wzajemnie się uzupełniają i dają świetny wgląd w życie codzienne dwóch rodzin, dla których z wielu względów była to także  belle époque.

 

Wernisaż odbędzie się 13 maja o godzinie 18.00
Wstęp wolny