Harmonogram zamówień publicznych na rok 2018 w MAH w Elblągu

Dodano: 05-02-2018

Zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje (plik pdf w załączeniu) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.