Prawo a Muzeum

Dodano: 24-08-2010

Podstawy prawne funkcjonowania Muzeum
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu działa na podstawie:-          ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz.24 z późniejszymi zmianami),-          ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),-          ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r Nr 162 poz.1568, zm. Dz.U. z 2004 Nr 96 poz. 959),

-          ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
- statutu Muzeum nadanego przez Radę Miejską w Elblagu oraz zatwierdzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego