Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Przetarg nieograniczony MAH.251.6.2017 Promocja projektu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizacje zadania: Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
Wszystkie pliki znajdują się w załączeniu oraz na stronie: www.muzeum.elblag.pl.
Poniżej link do pliku, który stanowi Załącznik nr 2 do OPZ (jest zbyt duży by zmieścić się na stronie bip):
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf


Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł