Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym MAH.251.6.2017 na:

    Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.


Skan protokołu w załączonym pliku.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł