Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Strona w budowie
!!!

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania MAH.251.2.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zamieszcza (w załączonym pliku .pdf) odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania MAH.251.2.2017: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony Inżynier Kontraktu MAH.251.2.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".
Wszelkie potrzebne dokumenty (w tym ogłoszenie w BZP) znajdują się w załączonym poniżej pliku  IK MAH.251.2.2017.rar oraz pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/vjyf2ez2bpv6rhb/AADM66YYu2qIQyZKs14CIn5Ua?dl=0

czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia w przetargu MAH.251.1.2017 na roboty budowlane

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar (Zmiany SIWZ i BZP w MAH 251.1.2017) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 29282 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 25271 z dnia 14.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. Obecny termin składania ofert to: 06.03.2017r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto i szaro

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytania do postępowania MAH.251.1.2017

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje odpowiedzi na pytania, które napłynęły do prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu".
Odpowiedzi na pytania znajdują się w załączonym pliku pdf.

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu:

https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Wyjaśnienia do postępowania MAH.251.1.2017

W związku z prowadzeniem postępowania MAH.251.1.2017 na realizację zadania: Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu; wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień.
W odpowiedzi Zamawiający załącza pismo (format pdf) z wyjaśnieniem.

czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia w przetargu MAH.251.1.2017 „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynk

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 25271 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ).

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 23695 z dnia 10.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert.
Obecny termin składania ofert to: 03.03.2017r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto.

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Roboty budowlane w MAH w Elblągu

Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
Numer referencyjny: MAH.251.1.2017
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe


czytaj więcej

Harmonogram zamówień MAH w Elblągu na 2017

Zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1020)Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje (plik pdf w załączeniu) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi do postępowania ZP-MAH3/2014

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Zamawiający) ogłosiło Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2014 na: „Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

W związku z tym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Poniżej znajdują się odpowiedzi Zamawiającego.
Plik w załączeniu.

czytaj więcej

Wyjaśnienia do ZP-MAH2/2014

Wyjaśnienia do Części III SIWZ OPZ - postępowania przetargowego ZP-MAH2/2014

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 3 4 5 6 7 następna ostatnia