Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na stanowisko: Głównego Księgowego

Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu

ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko:  Głównego Księgowego   1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg 2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Główny Księgowy 3. WARUNKI ZATRUDNIENIA: 1 etat 4. PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: od 28 grudnia 2019 r. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w terminie: do 18.12.2019 r. do godz. 14.00. na adres: Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy"

W załączonym pliku .pdf znajdują się szczegóły dotyczące oferty.

czytaj więcej

Ochrona dzienna - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przedstawia, dokumenty w załączeniu, informację o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na realizację zadania (ZP-MAH 2/2015): Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP-MAH2/2015 Ochrona dzienna

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2015:

Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Promet Service Sp. z o.o., ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg
Informacja w załączeniu.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP MAH 2/2015 Ochrona dzienna

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2015 na realizację zadania: Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie BZP: Numer ogłoszenia: 324080 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP MAH1 2015 Ochrona

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przesyła Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu przetargowym ZP-MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).
Plik .pdf w załączniku.

czytaj więcej

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH1/2015 odpowiedzi na pytania

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przedstawia odpowiedź na pytanie zadane w toku postępowania Przetarg Nieograniczony ZP-MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP MAH 1/2015 Ochrona

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

czytaj więcej

Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-MAH5/2014

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH5/2014:„Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt „Museums over the borders", współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki",
wybrano najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Dotyczy Przetargu nieograniczonego ZP-MAH5/2014

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w III Części SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1 wkradł się błąd.  

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH5/2014 Torby i notesy

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt Museums over the borders, współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Idź do strony: 1 2 3 4 następna ostatnia