Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Komputery

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu Museums over the borders współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu ZP-MAH3/2014

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że unieważnia przetarg ZP-MAH3/2014 na realizację zadania: Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

Szczegóły zostały podane w załączonym pliku.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2014

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania (ZP-MAH3/2014): Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu nieograniczonego ZP-MAH2/2014

Zamawiający (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, unieważnia przetarg ze względu na to, że cena przedstawionej oferty (1 oferta) przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację w/w zadania.

Ogłoszenie (pełna treść) o unieważnieniu znajduje się w załączonym pliku.

czytaj więcej

Zmiany w postepowaniu ZP-MAH2/2014 Komputery

Zamawiający:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
wprowadził zmiany w treści SIWZ, OPZ oraz Umowie
do postępowania ZP-MAH2/2014.
Zmieniono jednocześnie termin składania ofert, na dzień: 08.08.2014r. godz. 10.00.
Wszystkie informacje dotyczące zmian znajdują się w dołączonym pliku w formacie .rar.
Zmiany zostały już opublikowane w BZP, nr 257860 - 2014

czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie terminu dla ZP/MAH2/2014 Komputery

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Zamawiającego, dotyczącymi szczegółów postępowania na realizację zadania:  „Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki. Zamawiający (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, postanowił przesunąć termin składania ofert do dnia: 04.08.2014r.
Jednocześnie Zamawiający postanowił zmienić termin wykonania zadania na następujący:
1. Tablety typ 1 (12 szt.) + akcesoria, wraz z Aplikacją: Odtwarzacz Video - dostawa do 29.08.2014r.
2. Pozostałe elementy, dostawa do: 14.09.2014r.


czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi do postepowania ZP-MAH2/2014

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na nie, które napłynęły w związku z przetargiem nieograniczonym na: „Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Prezetarg nieograniczony ZP-MAH2/2014


Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.


czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZZWR-MAH-2/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dot. postępowania nr ZZWR-MAH-2/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu graficznego wystaw oraz wykonanie, dostawę i montaż paneli ekspozycyjnych zgodnie z projektem na wystawach stałych w obiekcie Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w ramach projektu „Museums over the borders", prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 b) i c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

czytaj więcej

Informacja o udzileniu zamówienia w postępowaniu ZP-MAH1/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu

Informacja o udzieleniu zamówienia znajduje się w załączonym pliku pdf.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 następna ostatnia