Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZP-MAH1/2014 Meble

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH1/2014:
Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu,

Zamówienie w ramach projektu "Museums over the borders"

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2013 Hologram Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2013 Hologram Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj więcej

Odpowiedź na pytanie nr 14 w postępowaniu ZP-MAH1/2014

Odpowiedź na pytanie nr 14 w postępowaniu ZP-MAH1/2014, w załączniku poniżej.

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytania nr 12 i 13 dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014

Odpowiedzi na pytania nr 12 i 13 dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014, w załączniku.

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytanie 11 dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014

Odpowiedź na pytanie nr 11 dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014, w załączniku.

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP-MAH 1/2014 "Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu"

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH2/2013 Hologram

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2013:„Dostawa i montaż dwóch bliźniaczych instalacji holograficznych oraz zintegrowanego systemu oświetlenia i nagłośnienia w budynkach Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie wraz z realizacją filmu holograficznego prezentującego wybrane wspólne elementy historii Elbląga i Kaliningradu,

Zamówienie w ramach projektu "Museums over the borders"

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH1/2014 Meble, SIWZ

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu,

w ramach projektu

„Museums over the borders", współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

W załączniku załączono dokument SIWZ na realizację w/w zadania.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP - MAH1/2014 Meble

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zadania:
Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu,

w ramach projektu

„Museums over the borders",

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się w załączniku.

czytaj więcej

Informacja o wyb. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH2/2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2013 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

„Dostawa i montaż dwóch bliźniaczych instalacji holograficznych oraz zintegrowanego systemu oświetlenia          i nagłośnienia w budynkach Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka         w Kaliningradzie wraz z realizacją filmu holograficznego prezentującego wybrane wspólne elementy historii Elbląga           i Kaliningradu,

Zamówienie w ramach projektu "Museums over the borders"

Dokument z informacją o wybranej ofercie znajduje się w Załączniku pdf.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna ostatnia