Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Informacja o wyb. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH2/2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2013 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

„Dostawa i montaż dwóch bliźniaczych instalacji holograficznych oraz zintegrowanego systemu oświetlenia          i nagłośnienia w budynkach Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Brama Frydlandzka         w Kaliningradzie wraz z realizacją filmu holograficznego prezentującego wybrane wspólne elementy historii Elbląga           i Kaliningradu,

Zamówienie w ramach projektu "Museums over the borders"

Dokument z informacją o wybranej ofercie znajduje się w Załączniku pdf.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł