Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP - MAH1/2014 Meble

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zadania:
Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu,

w ramach projektu

„Museums over the borders",

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się w załączniku.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł