Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZP-MAH1/2014 Meble

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH1/2014:
Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie biur oraz pracowni naukowych, w tym specjalistyczne meble do pracowni konserwacji zabytków (meble laboratoryjne) w budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu,

Zamówienie w ramach projektu "Museums over the borders"
W załączonym pliku znajduje się skan dokumentu z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH1/2014.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobrać



powrót drukuj artykuł