Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przeatrg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH4/2014:

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu: Museums over the borders, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejsze oferty.
Plik .pdf z pełnym tekstem informacji znajduje się w załączniku.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł