Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP MAH 1/2015 Ochrona

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Przedmiotem zamówienia jest: ochrona obiektów i terenu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, w granicach wyznaczonego i oznakowanego obszaru obiektu zgodnie z Planem Ochrony, prowadzona w formie: - bezpośredniej ochrony fizycznej sprawowanej przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 16h/dobę przez 7 dni w tygodniu, w dni ustawowo lub inne ustanowione Zarządzeniem Dyrektora, wolne od pracy całodobowo, - całodobowej ochrony doraźnej polegającej na monitorowaniu sygnału napadu, włamania i alarmu pożarowego z lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w Muzeum łączem dwutorowym: Budynki wpisane są do rejestru zabytków oraz podlegają obowiązkowej ochronie i umieszczone są w Ewidencji Wojewody Warmińska - Mazurskiego pod pozycją 277. Decyzja Nr DA33/2001r. z dnia 10.10.2001r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

SIWZ oraz pozostałe dokumenty znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł