Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Samochód osobowy typu VAN

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę samochodu osobowego typu VAN (8-9osobowy)

I. Przedmiot zamówienia

Kod CPV 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

         Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1szt. samochodu osobowego do przewozu osób, o następujących parametrach funkcjonalno-technicznych oraz wymaganym wyposażeniu:

Samochód osobowy typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Termin składania ofert: 16.10.2009 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2009 r. o godz. 11:00


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja SWIZ

Formularz ofertowy - załącznik nr1

Formularz ofertowy - załącznik nr2

SWIZ.doc - załącznik nr 2

SWIZ.doc - załącznik nr 3powrót drukuj artykuł