Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP-MAH2/2015 Ochrona dzienna

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2015:

Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Promet Service Sp. z o.o., ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg
Informacja w załączeniu.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł