Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Unieważnienie rzetargu

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

 

Elbląg, 16.X.2009 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  ZP-2/MAH/2009r. na:

 

 

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU VAN (8-9osobowy)”

 

została unieważniona na podstawie art.93 ust.1 pkt1 ustawy.

 

 

Uzasadnienie

 

Podstawa prawna:

Art.93.ust..1 pkt 1 prawo zamówień publicznych:

„91.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie  zamówienia, jeżeli:

1/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…)”

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

 

unieważnienie przetargu nieograniczonego.pdf

 

powrót drukuj artykuł