Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Katalog Truso - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY         
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH-1/ 2010:

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu

 „Truso. Między Weonodlandem, a Witlandem."przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:


Wydawnictwo Tekst Sp. z .o.o.,

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz


                                                 

Uzasadnienie wyboru :


Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ:

  • - Cena - 60%

- Jakość                                                         - 40%


Nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  • 1. Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz
  • 2. Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko Biała
  • 3. Drukarnia W&P E. Iwaszkiewicz, A. Panter Sp. J., ul. Akacjowa 29, 82-200 Malbork
  • 4. Wydawnictwo „URAN" Marzena Bracka - Kondracka, ul. Giermków 5, 82-300 Elbląg

Ofertę Nr 1 wybrano jako najkorzystniejszą.


Nr oferty


Liczba pkt

w kryterium CENA

Liczba punktów

w kryterium JAKOŚĆ

RAZEM

1

60

32,5

92,5

2

45,69

40

85,69

3

53,05

31,46

84,51

4

41,63

21,17

62,80


Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

TREŚC DOKUMENTU W FORMACIE PDF na: http://muzeum.elblag.pl/index1.php?id=9&idd=366

powrót drukuj artykuł