Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony - Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki

ZAKOŃCZONY
Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki
„Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki
„Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi do niej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zadanie:

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki

„Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu”

Przedmiot zamówienia: CPV – 79800000 – 2 (Usługa drukowania i powiązane)

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk książki

„Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu”

Nr sprawy: ZP – MAH 3/2010

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł