Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Przetarg nieograniczony ZP-MAH4/2012 Remont SIWZ

napisano: 2012-09-22

SIWZ cz. I do Przetargu nieograniczonego ZP-MAH4/2012

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH4/2012 Remont

napisano: 2012-09-21

Remont i przebudowa Skrzydła Wschodniego, Budynku Podzamcza oraz zagospodarowanie terenu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w ramach projektu: Museums over the borders, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

czytaj więcej

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH3/2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2012-06-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu Nieograniczonym: ZP-MAH3/2012

czytaj więcej

Przetarg Nieograniczony Zp-MAH 3/2012 część nr 2 - Rysunki

napisano: 2012-05-24

Rysunki do SIWZ
Przetarg nieograniczony na realizację zadania:

Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch wystaw stałych tj. Rzemiosło elbląskie i Ceramika Kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2012

napisano: 2012-05-24

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Zadanie: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch
wystaw stałych tj. „Rzemiosło elbląskie" i „Ceramika Kadyńska
w zbiorach Edwarda Parzycha".

Przedmiot zamówienia CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy

Nr. sprawy: ZP - MAH 3/2012

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony: ZP-MAH2/2012

napisano: 2012-05-22

Ogłoszenie o unieważnieniu: Przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2012
Zadanie: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch wystaw stałych tj. „Rzemiosło elbląskie" i „Ceramika Kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha".
Przedmiot zamówienia CPV:  39154000-6 - Sprzęt wystawowy

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP-MAH1/2012

napisano: 2012-05-22

Elbląg: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie.
Numer ogłoszenia: 166138 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: 166184 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

czytaj więcej

Wyjaśnienie do protestu złożonego przy ZP - MAH1/2012

napisano: 2012-05-10

W dniu 07.05.2012r. wpłynął protest firmy: Wydawnictwo URAN,                           ul. Giermków 5, 82-300 Elbląg dotyczący rozstrzygnięcia przetargu ZP-MAH1/2012 na: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu „Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie".

Stała Komisja Przetargowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 roku zapoznała się z przedstawionymi zastrzeżeniami. W odpowiedzi na nie, postanowiła co następuje:

czytaj więcej

ZP-MAH2/2012 Przetarg nieograniczony cz. 2

napisano: 2012-05-02

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH2/2012 cz. 2 - Uzupełnienie do SIWZ - Rysunki poglądowe - techniczne.

czytaj więcej

ZP-MAH2/2012 - Przetarg Nieograniczony

napisano: 2012-05-02

Zamawiający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, tel. 55 232-72-73, fax. 55 232-43-17; adres e-mail: muzeumel@elblag.com.pl; Adres strony internetowej: www.muzeum.elblag.pl

Adres do korespondencji: jak wyżej

działając na podstawie ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z póź. zm.), zwanej dalej także „ustawą" oraz przepisami wykonawczymi do niej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Zadanie: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch
wystaw stałych tj. „Rzemiosło elbląskie" i „Ceramika Kadyńska
w zbiorach Edwarda Parzycha".

Przedmiot zamówienia CPV:

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch
wystaw stałych tj. „Rzemiosło elbląskie" i „Ceramika Kadyńska
w zbiorach Edwarda Parzycha".

Nr. sprawy: ZP - MAH 2/2012

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 13 14 15 16 17 18 następna ostatnia