Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-MAH1/2012

napisano: 2012-05-02

Sprostowanie do:
INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
W Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (informacja zamieszczona w dniu 27.04.2012r.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH1/2012: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu „Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie"

czytaj więcej

ZP-MAH1/2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2012-04-27

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH1/2012:

Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu
Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie".

czytaj więcej

ZP - MAH1/2012 Przetarg nieograniczony

napisano: 2012-04-05

Zamawiający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, tel. 55 232-72-73, fax. 55 232-43-17; adres e-mail: muzeumel@elblag.com.pl; Adres strony internetowej: www.muzeum.elblag.pl

Adres do korespondencji: jak wyżej

działając na podstawie ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z póź. zm.), zwanej dalej także „ustawą" oraz przepisami wykonawczymi do niej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:


Zadanie: Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu

Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie"

Przedmiot zamówienia: CPV - 79800000 - 2 (Usługa drukowania i powiązane)


Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk katalogu
Elbląg - życie codzienne w hanzeatyckim porcie"

Nr. sprawy: ZP - MAH 1/2012

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania: „Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk Elbląskich Studiów Muzealnych, tom

napisano: 2011-08-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przy realizacji zadania: „Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk Elbląskich Studiów Muzealnych, tom 2.” ISSN 2081-9625

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Całościowe opracowanie graficzne, skład i druk Elbląskich Studiów Muzealnych, tom 2

napisano: 2011-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj więcej

Zamówienie ZP-1/MAH/2011 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2011-02-28

Zamówienie ZP-1/MAH/2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj więcej

Oświadczenie Stałej Komisji Przetargowej do ZP-1/MAH/2011

napisano: 2011-02-16

Oświadczenie Stałej Komisji Przetargowej do ZP-1/MAH/2011

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu ZP1/MAH/2011 - Ochrona

napisano: 2011-02-09

ZP1/MAH/2011 - Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-historycznego. w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - książka "Fajans pomorski..."

napisano: 2011-01-18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu"

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP-MAH-3/2010

napisano: 2010-12-30

Całościowe opracowanie graficzne, skład    i druk książki „Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu”  

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 14 15 16 17 18 następna ostatnia