Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Protokół z otwarcia ofert w MAH.251.10.2017 Albert

napisano: 2017-11-14

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły  w przetargu nieograniczonym MAH.251.10.2017 na: Druk publikacji „Oto człowiek. Święty Brat Albert - artysta ducha".

Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Przeatrg nieograniczony MAH.251.10.2017 druk publikacji "Oto człowiek"

napisano: 2017-11-06

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Druk publikacji „Oto człowiek. Święty Brat Albert - artysta ducha".

  Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w załączonym pliku MAH.251.10.2017 Albert.rar

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w MAH.251.4.2017 Część VI

napisano: 2017-10-19

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

    Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na : Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz
z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,
przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym Części VI - Dostawa i montaż systemów multimedialnych wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowania.

Szczegóły w dołączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Wybór oferty w postępowaniu MAH.251.5.2017 Truso t. 3

napisano: 2017-10-11

NFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.5.2017 na :
Druk publikacji: „Janów Pomorski 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium - publikacja wyników badań osady Truso", w ramach serii wydawniczej „Studia nad Truso" - tom 3.


Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Wybór oferty w postepowaniu MAH.251.4.2017 część III Dostawa i montaż elementów aranżacyjnych wystaw

napisano: 2017-10-06

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na :
Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację:

CZĘŚĆ III - Dostawa i montaż elementów aranżacyjnych wystaw
.

Plik .pdf z informacją w załączeniu.

czytaj więcej

Wybór ofert w postępowaniu MAH.251.4.2017 część II i V.

napisano: 2017-10-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na : Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację:
1. CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż gablot i systemów ekspozycyjnych
2. CZĘŚĆ V- Dostawa i montaż sprzętu kasowego wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowania do obsługi punktu sprzedaży

Plik .pdf w załączeniu.

czytaj więcej

Wybór oferty w postępowaniu Promocja MAH.251.6.2017

napisano: 2017-09-29

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.6.2017 na : Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plik z treścią informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

czytaj więcej

Unieważnienie czynności w postępowaniu MAH.251.6.2017

napisano: 2017-09-28

INFORMACJA  O  Unieważnieniu czynności w postępowaniu

    Dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.6.2017 na: Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Unieważnienie czynności w postępowaniu MAH.251.4.2017

napisano: 2017-09-26

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przekazuje informację o unieważnieniu czynności w postępowaniu MAH.251.4.2017 na realizacje zadania:
Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,
przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Informacja o wyborzez oferty w zapytaniu ofertowym MAH.251.7.2017 Regały

napisano: 2017-09-14

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego MAH.251.7.2017, na realizacje zadania: Dostarczenie
i montaż regałów magazynowych przesuwnych
w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II"., współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe" postanowiło powierzyć wykonanie zamówienia firmie: PPH „ROL-MOT" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 następna ostatnia