Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Przetarg nieograniczony Inżynier Kontraktu MAH.251.2.2017

napisano: 2017-02-28

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".
Wszelkie potrzebne dokumenty (w tym ogłoszenie w BZP) znajdują się w załączonym poniżej pliku  IK MAH.251.2.2017.rar oraz pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/vjyf2ez2bpv6rhb/AADM66YYu2qIQyZKs14CIn5Ua?dl=0

czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia w przetargu MAH.251.1.2017 na roboty budowlane

napisano: 2017-02-21

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar (Zmiany SIWZ i BZP w MAH 251.1.2017) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 29282 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 25271 z dnia 14.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert. Obecny termin składania ofert to: 06.03.2017r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto i szaro

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Odpowiedzi na pytania do postępowania MAH.251.1.2017

napisano: 2017-02-21

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje odpowiedzi na pytania, które napłynęły do prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu".
Odpowiedzi na pytania znajdują się w załączonym pliku pdf.

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu:

https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Wyjaśnienia do postępowania MAH.251.1.2017

napisano: 2017-02-17

W związku z prowadzeniem postępowania MAH.251.1.2017 na realizację zadania: Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu; wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień.
W odpowiedzi Zamawiający załącza pismo (format pdf) z wyjaśnieniem.

czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia w przetargu MAH.251.1.2017 „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynk

napisano: 2017-02-14

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, odnośnie prowadzonego postępowania przetargowego (MAH.251.1.2017) na realizacje zadania: „Roboty  budowlane  -  remont  i  modernizacja  budynku  Gimnazjum  i  skrzydła  południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu", że publikuje w załączonym pliku .rar Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 25271 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.) oraz zmieniony SIWZ (IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ).

W związku z wprowadzonymi zmianami (SIWZ, oraz ogłoszeniu BZP - nr 23695 z dnia 10.02.2017r.) przedłużony został termin składania ofert.
Obecny termin składania ofert to: 03.03.2017r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Wszelkie zmiany, których Zamawiający dokonał w SIWZ: IDW, Projekt umowy, OPZ, Załączniki do SIWZ, zostały zaznaczone (w celu łatwiejszego ich odszukania) na żółto.

Wszystkie pliki, w tym dokumentację techniczną, można pobrać z adresu: https://www.dropbox.com/sh/t43dbeualyewmgc/AACOkvEr_26nIyxAtHEmwG1Pa?dl=0

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Roboty budowlane w MAH w Elblągu

napisano: 2017-02-10

Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
Numer referencyjny: MAH.251.1.2017
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe


czytaj więcej

Harmonogram zamówień MAH w Elblągu na 2017

napisano: 2017-01-27

Zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1020)Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje (plik pdf w załączeniu) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

czytaj więcej

Ochrona dzienna - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

napisano: 2015-12-16

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przedstawia, dokumenty w załączeniu, informację o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na realizację zadania (ZP-MAH 2/2015): Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

czytaj więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ZP-MAH2/2015 Ochrona dzienna

napisano: 2015-12-10

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH2/2015:

Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Promet Service Sp. z o.o., ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg
Informacja w załączeniu.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP MAH 2/2015 Ochrona dzienna

napisano: 2015-11-30

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2015 na realizację zadania: Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie BZP: Numer ogłoszenia: 324080 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 następna ostatnia