Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP MAH1 2015 Ochrona

napisano: 2015-02-12

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przesyła Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu przetargowym ZP-MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).
Plik .pdf w załączniku.

czytaj więcej

Przetarg Nieograniczony ZP-MAH1/2015 odpowiedzi na pytania

napisano: 2015-01-30

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przedstawia odpowiedź na pytanie zadane w toku postępowania Przetarg Nieograniczony ZP-MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP MAH 1/2015 Ochrona

napisano: 2015-01-26

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP MAH1/2015 na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

czytaj więcej

Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-MAH5/2014

napisano: 2014-10-27

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH5/2014:„Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt „Museums over the borders", współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki",
wybrano najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Dotyczy Przetargu nieograniczonego ZP-MAH5/2014

napisano: 2014-10-17

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w III Części SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1 wkradł się błąd.  

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH5/2014 Torby i notesy

napisano: 2014-10-16

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Wykonanie i dostarczenie elementów pakietów promocyjnych - toreb i notatników do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, promujących projekt Museums over the borders, współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

czytaj więcej

Przeatrg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

napisano: 2014-10-02

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-MAH4/2014:

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu: Museums over the borders, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejsze oferty.
Plik .pdf z pełnym tekstem informacji znajduje się w załączniku.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony ZP-MAH4/2014 Komputery

napisano: 2014-09-22

Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu Museums over the borders współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu ZP-MAH3/2014

napisano: 2014-08-21

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że unieważnia przetarg ZP-MAH3/2014 na realizację zadania: Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

Szczegóły zostały podane w załączonym pliku.

czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi do postępowania ZP-MAH3/2014

napisano: 2014-08-19

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Zamawiający) ogłosiło Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2014 na: „Dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego oraz oprogramowania dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w ramach projektu „Museums over the borders" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1: Rozwój turystyki.

W związku z tym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Poniżej znajdują się odpowiedzi Zamawiającego.
Plik w załączeniu.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 następna ostatnia