Poprzednie
Następne

Aktualności:

Czy wiesz że?

35 procent nowo narodzonych dzieci nie dożywało piątego roku życia. Wysoka śmiertelność dzieci w nowożytnej Polsce wynikała głównie z nieodpowiedniej higieny, małej wiedzy medycznej, chorób, niedożywienia i licznych wojen. Piątego roku życia dożywało zaledwie 45% dzieci, natomiast wieku prokreacyjnego tylko ok. 35%. Inną wstrząsającą statystyką jest procent kobiet umierających podczas porodu i w połogu - wahał się on między 5 a 11%. O tak wysokiej śmiertelności decydowały głównie: brak higieny, głód i niedożywienie, liczne wojny toczone w tamtym okresie przez Rzeczpospolitą, a także niski poziom wiedzy medycznej.