Poprzednie
Następne

Związane z chatą

Dom z Truso

Galeria: Chata [16]

ChataChata

Czy wiesz że?

Wioski potiomkinowskie to popularny synonim stwarzania pozorów, oszustwa, mającego na celu wywarcia dobrego wrażenia ukrywając prawdziwą naturę sytuacji. Określenie pochodzi od nazwiska kochanka i gubernatora Nowej Rosji, Grigorija Potiomkina. Chcąc ożywić kolonizację ziem świeżo wydartym Turkom osmańskim, Potiomkin założył tam miasta Chersoń, Sewastopol i Jekatierinosław (na cześć Katarzyny II, obecnie Dniepropietrowsk). W 1787 r. Potiomkin zorganizował dla carycy i jej dworu rejs w dół Dniepru, aby pokazać Katarzynie, jaki dobrobyt panuje w jego prowincji. Ponieważ jego prowincja była w rzeczywistości mało zaludniona i uboga, postanowił wznieść wzdłuż trasy przejazdu Katarzyny nieprawdziwe wsie i przygnać z sąsiednich wsi ludność, przebrać ich w nową odzież i pokazać jacy to są szczęśliwi na nowej ziemi. Potiomkin nakazał pomalować fasady wiejskich chat i przystroić je girlandami z kwiatów, a tam gdzie nie było domostw, postawić drewniane prowizorki. Towarzyszący Katarzynie w ostatnim etapie podróży cesarz Austrii Józef II był zachwycony nowymi miastami, a nawet nieco zazdrosny.

Rekonstrukcja jednego z domów halowych odkrytych przez archeologów w wikińskiej osadzie, znajdująca się na muzealnym dziedzińcu, ożywa dzięki prezentowanym w nim pokazom wczesnośredniowiecznych rzemiosł (bursztynnictwo, tkactwo, garncarstwo).

W okresie wakacyjnym (połowa czerwca - koniec sierpnia) muzealnicy odziani w historyczne stroje przybliżali, w latach 2008-2010, zwiedzającym życie codzienne mieszkańców osady w ramach tak zwanych Rekonstrukcyjnych wtorków, pozwalając w ten sposób na krótką "wędrówkę" w czasy wikingów znad jeziora Drużno. W tym dniu obejrzeć i dotknąc można było np. kopie zabytków wikińskich, przymierzyć stroje, hełmy, podejrzec pracę bursztynnika lub tkaczki a niekiedy nawet posmakować podpłomyków.

Corocznie, w ramach ""Wakacji w muzeum" (lipiec-sierpień) w dniach wtorek-czwartek odbywają cię bezplatne zajęcia dla dzieci.

Poza sezonem turystycznym, w zalezności od warunków pogodowych, w chacie prowadzone są dla szkół i umówionych grup zajęcia muzealne dotyczace osady Truso i życia jej mieszkańców.

Zrekonstruowany dom halowy z Truso powstał w ramch projektu LAGOMAR.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.
CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION.

Interreg III B Lagomar European Union