Poprzednie
Następne

Związane z chatą

Dom z Truso

Galeria: Chata [16]

ChataChata

Czy wiesz że?

Jeszcze w XVII wieku określenie "kobieta" uważane było za obraźliwe i pogardliwe w stosunku do płci pieknej. Występowało prawie wyłącznie w literaturze humorystycznej. Dawniej używano słowa "niewiasta". Dopiero w XIX do powszechnego użycia weszło dzisiejsze określenie płci żeńskiej. Wywodzi się ono prawdopodobnie od słowa kob, czyli chlew, ponieważ w tamtych czasach to właśnie kobiety zajmowały się świniami.

Rekonstrukcja jednego z domów halowych odkrytych przez archeologów w wikińskiej osadzie, znajdująca się na muzealnym dziedzińcu, ożywa dzięki prezentowanym w nim pokazom wczesnośredniowiecznych rzemiosł (bursztynnictwo, tkactwo, garncarstwo).

W okresie wakacyjnym (połowa czerwca - koniec sierpnia) muzealnicy odziani w historyczne stroje przybliżali, w latach 2008-2010, zwiedzającym życie codzienne mieszkańców osady w ramach tak zwanych Rekonstrukcyjnych wtorków, pozwalając w ten sposób na krótką "wędrówkę" w czasy wikingów znad jeziora Drużno. W tym dniu obejrzeć i dotknąc można było np. kopie zabytków wikińskich, przymierzyć stroje, hełmy, podejrzec pracę bursztynnika lub tkaczki a niekiedy nawet posmakować podpłomyków.

Corocznie, w ramach ""Wakacji w muzeum" (lipiec-sierpień) w dniach wtorek-czwartek odbywają cię bezplatne zajęcia dla dzieci.

Poza sezonem turystycznym, w zalezności od warunków pogodowych, w chacie prowadzone są dla szkół i umówionych grup zajęcia muzealne dotyczace osady Truso i życia jej mieszkańców.

Zrekonstruowany dom halowy z Truso powstał w ramch projektu LAGOMAR.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.
CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION.

Interreg III B Lagomar European Union