Poprzednie
Następne

Związane z chatą

Dom z Truso

Galeria: Chata [16]

ChataChata

Czy wiesz że?

Pierwszą gazetą wydawaną cyklicznie w Rzeczpospolitej był "Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej", wychodzący w okresie od stycznia do lipca 1661 roku. Jego inicjatorką była królowa Maria Ludwika, żona Jana Kazimierza. Merkuriusz ukazywał się jednokrotnie bądź dwukrotnie na tydzień w nakładzie 100-200 egzemplarzy. Gazeta zawierała (na 8 -12 stronach) informacje na temat bieżących wydarzeń politycznych, wojnach, traktatach itp. Początkowo "redakcja" Merkuriusza znajdowała się w Krakowie, później jednak została przeniesiona do Warszawy. Łącznie ukazało się 41 numerów.

Rekonstrukcja jednego z domów halowych odkrytych przez archeologów w wikińskiej osadzie, znajdująca się na muzealnym dziedzińcu, ożywa dzięki prezentowanym w nim pokazom wczesnośredniowiecznych rzemiosł (bursztynnictwo, tkactwo, garncarstwo).

W okresie wakacyjnym (połowa czerwca - koniec sierpnia) muzealnicy odziani w historyczne stroje przybliżali, w latach 2008-2010, zwiedzającym życie codzienne mieszkańców osady w ramach tak zwanych Rekonstrukcyjnych wtorków, pozwalając w ten sposób na krótką "wędrówkę" w czasy wikingów znad jeziora Drużno. W tym dniu obejrzeć i dotknąc można było np. kopie zabytków wikińskich, przymierzyć stroje, hełmy, podejrzec pracę bursztynnika lub tkaczki a niekiedy nawet posmakować podpłomyków.

Corocznie, w ramach ""Wakacji w muzeum" (lipiec-sierpień) w dniach wtorek-czwartek odbywają cię bezplatne zajęcia dla dzieci.

Poza sezonem turystycznym, w zalezności od warunków pogodowych, w chacie prowadzone są dla szkół i umówionych grup zajęcia muzealne dotyczace osady Truso i życia jej mieszkańców.

Zrekonstruowany dom halowy z Truso powstał w ramch projektu LAGOMAR.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.
CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION.

Interreg III B Lagomar European Union