BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Regulamin

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1.     Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zawnym dalej Muzeum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2.     Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3.     Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o konkursach, wydarzeniach oraz aktualnościach Muzeum poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4.     Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5.    Muzeum nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6.     Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

7.     Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8.     Muzeum zastrzega sobie prawo do:

a.     czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

b.     zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.

c.     całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

d.     usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.