BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Regulamin Zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU        W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

 

W związku z otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Muzeum Archeologiczno - Historyczne informuje, że od dnia 01.07.2020 r. do odwołania, będzie otwarte dla zwiedzających. W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie może odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem.

1. Muzeum dla zwiedzających czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.00, z 30 minutową przerwą na dezynfekcję powierzchni w Muzeum. Czas przerwy będzie określany na bieżąco, w zależności od frekwencji.

2. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach od 11.00 do 17.30 z 15 min. przerwami na dezynfekcję powierzchni. Częstotliwość przerw uzależniona będzie od frekwencji. Przy kasie może przebywać max. 1 osoba.

3. Ze względów sanitarnych zachęca się zwiedzających do zakupu biletów w kasie w formie bezgotówkowej.

4. Osoby oczekujące na zwiedzanie czekają na Dziedzińcu. Na terenie otwartym jednocześnie może przebywać do 150 osób, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego, co najmniej 2-metrowego dystansu między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców
z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

5. Liczba zwiedzających, przebywających:

- w Budynku Podzamcza i Skrzydła Południowego – nie może przekraczać 30 osób zwiedzających jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 2-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

- w Budynku Gimnazjum – nie może przekraczać 20 osób zwiedzających jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 2-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

6. Atrakcje multimedialne: „Historia tu i teraz”, „Przeszłość tuż za rogiem”, „Hologram” i „Escape room” są niedostępne do odwołania.

7. W celu ograniczenia kontaktów, do odwołania nie jest możliwe zwiedzanie
z przewodnikiem.

8. Szatnia dla zwiedzających jest nieczynna.

9. W toaletach może przebywać max. 1 jedna osoba. Nie dotyczy rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

10. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających Muzeum może tymczasowo wstrzymać ruch zwiedzających w salach wystawowych.

11. W przypadku ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do:

-  natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów,

- wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum.

12. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzających niniejszego regulaminu.

13. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU SĄ ZOBOWIĄZANE DO:

1. Stosowania się do wskazówek i poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony.

1. Niedotykania żadnych eksponatów, elementów odgradzających oraz gablot.

2. Zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, wskazane noszenie jednorazowych rękawiczek podczas zwiedzania (Muzeum nie zapewnia rękawiczek zwiedzającym).

3. Dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu i przed wyjściem z budynków Muzeum.

4. Utrzymania minimum 2-metrowego dystansu między sobą (nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

5. Niespożywania posiłków i napojów na terenie Muzeum.

 


PLIKI DO POBRANIA: