BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Kalendarium Elbląskie

KALENDARIUM ELBLĄSKIE

 

1 listopada 1977 – dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury został etnograf Edmund Kozłowski

2 listopada 1973 – wmurowano akt erekcyjny pod budowę siedziby filii Politechniki Gdańskiej w Elblągu. Budynek zrealizowano w ramach Uchwały nr 40 Rady Ministrów PRL. Dziś jest siedzibą PWSZ.

3 listopada 1965 - na Gęsiej Górze w czynie społecznym wykonano tor saneczkowy o długości ponad 800 m oraz zjazd narciarski ze skocznią o długości 600 m.

4 listopada 1855 – wodowanie pierwszego w Prusach parowca żelaznego „Borussia”

6 listopada 1831 – w proteście przeciw treściom wystawianej w elbląskim teatrze komedii, z widowni wyszli polscy oficerowie – uczestnicy powstania listopadowego.

7 listopada 1795 – założono Resursę Humanitas, popularnie nazywaną w Elblągu Kasynem

9 listopada 1938 - „noc kryształowa” w Elblągu. W obecności elbląskiego nadburmistrza, urzędników Gestapo i SS-manów ok. godz. 3 w nocy z 9 na 10.11. straż pożarna podpaliła elbląską synagogę i dom gminy żydowskiej. Aresztowano mężczyzn żydowskich, bito i rabowano mienie. Rozbito okna we wszystkich żydowskich sklepach w mieście.

10 listopada 1918 – w Elblągu odbywa się pochód zrewolucjonizowanych żołnierzy.

10 listopada 1945 - w restauracji Adria odbyła się premiera jednoaktówki „Chłopak z Solca” w wykonaniu amatorskiego teatru z Elbląga.

10 listopada 1959 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „sielanka” oddaje do użytku pierwszy blok o 32 mieszkaniach.

11 listopada 1918 – powstaje elbląska Rada Robotnicza która łączy się z Radą Żołnierską tworząc Radę Robotniczo-Żołnierską. Przewodniczącym został Hermann Schulz.

12 listopada 1947 – Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego w Gliwicach przejęło od Zjednoczenia Stoczni Polskich Stocznię nr 16. Stocznię przemianowano na Zakłady Budowy Maszyn i Turbin oraz na fabrykę Taboru i Sprzętu Kolejowego (była fabryka lokomotyw przy ul. Grunwaldzkiej).

15 listopada 1979 - ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Elbląskich” - tygodnika regionalnego, organu prasowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblągu.

18 listopada 1831 - do Elbląga przybywa grupa powstańców listopadowych

18 listopada 1900 – odsłonięcie pomnika Ferdynanda Schichau’a na terenie parku Kleiner Lustgarten obok Bramy Targowej.

20 listopada 1599 – uroczyste oddanie w użytkowanie nowego gmachu gimnazjum; od tego czasu dzień ten stał się świętem szkolnym zwanym enkaniami

20 listopada 1944 – w Elblągu założono podobóz obozu koncentracyjnego Stutthoff – „Elbing Bruckenkopf”.

22 listopada 1895 – uroczyście oddano do eksploatacji dwie pierwsze jednotorowe linie tramwajowe w Elblągu. Łączna ich długość wynosiła 3,88 km.

28 listopada 1859 - uruchomienie gazowni w Elblągu. Spólka mieszcząca się przy ul. Szkockiej (Czerniakowskiej) była pierwszym w historii przedsiębiorstwem komunalnym Elbląga. Budowa gazowni kosztowała miasto 286 tys. marek. Gazownia przy ul. Czerniakowskiej dostarczała gaz do 290 latarni miejskich i 817 prywatnych palników. Początkowo gazu używano wyłącznie do oświetlenia miasta i mieszkań. Pierwsze latarnie uliczne wykonała firma Ferdynanda Schichau’a. 

29 listopada 1764 – W Elblągu odbyły się uroczystości związane z obraniem na tron polski króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

1 grudnia 1916 – spis ludności miasta. Według spisu w Elblągu mieszkały 63603 osoby cywilne, 3194 osoby wojskowe oraz 2428 jeńców wojennych.

1 grudnia 1946 – odprawienie z Elbląga do Niemiec pociągu z 1763 Niemcami

1 grudnia 1963 – W Elblągu zarejestrowanych było 5044 aparatów telewizyjnych i 14 177 aparatów radiowych.

1 grudnia 1964 – W Elblągu zarejestrowanych było 8244 aparatów telewizyjnych. W powiecie elbląskim liczba telewizorów wynosiła 694.

1 grudnia 1993 – zmarł dyrektor Muzeum w Elblągu Kazimierz Solak.

4 grudnia 1938  – W Elblągu, na cmentarzu parafii Trzech Króli przy ul. Sadowej pochowano Franza Komnicka - przemysłowca, konstruktora i wynalazcę, honorowego elblążanina i doktora honoris causa Wyższej szkoły Technicznej w Gdańsku. Pogrzeb zgromadził tysiące elblążan.

5 grudnia 1453 – cesarz Fryderyk III, bez wysłuchania strony, potępia konfederację stanów pruskich i nakazuje jej rozwiązanie

5 grudnia 1917 – spis ludności miasta. W mieście mieszkały 65340 osoby cywilne, wojskowych 3244 oraz 3439 jeńców wojennych.

5 grudnia 1917 – zmarł Carl Ziese, inżynier-konstruktor, zięć i następca Ferdynanda Schichau’a, honorowy obywatel Elbląga.

8 grudnia 1972 – Elbląg odwiedza Edward gierek, który zostaje przez władze miasta zabrany m.in. na wycieczkę nad Zalew Wiślany aby przedstawić mu koncepcję przekopu Mierzei.

12 grudnia 1577 – Stefan Batory zawiera pokój z Gdańskiem, co kończy niestety krótki okres hegemonii i rozkwitu elbląskiego portu

12 grudnia 1917 – olbrzymia demonstracja robotników Schichau’a i kobiet elbląskich (ok. 3 tys. osób) spowodowana katastrofalnym brakiem węgla opalowego. Splądrowano dom handlowy Loewenthala, piekarnie, sklepy z mąką. Spośród aresztowanych, 136 osób zostało skazanych na łącznie 146 lat więzienia.

12 grudnia 1981 – w Elblągu rozpoczęły się I Mistrzostwa Polski w karate.

14 – 22 grudnia 1970 – W „Rewolcie grudniowej” (cyt. za IPN) ginie 3 elblążan: TADEUSZ MARIAN SAWICZ –zastrzelony 18 grudnia 1970 roku w Elblągu na ul.1 Maja przez MO

• ZBIGNIEW EUGENIUSZ GODLEWSKI – zastrzelony 17 grudnia 1970 roku w Gdyni przez MO (bohater ballady o Janku Wiśniewskim)

• WALDEMAR REBININ – zastrzelony 15 grudnia 1970 roku w Gdańsku przez MO.

15 grudnia 1917 – zmarł tajny radca komercjalny dr inż. Carl H. Ziese, właściciel zakładów Schicha’u.

16 grudnia 2011 - Lech Wałęsa odebrał tytuł Honorowego Obywatela Elbląga

17 grudnia 1763 – wybicie ostatnich monet w elbląskiej mennicy przy ul. Św. Ducha

22 grudnia 1958 – uroczyste otwarcie mostu Grunwaldzkiego.

27 grudnia 1356 - Elbląg otrzymał przywilej wielkiego mistrza Winricha von Kniprode potwierdzający stałe prawo apelacji w sprawach spornych od sądu miejskiego do Lubeki i prawo do uchwalania wilkierzy, czyli ustaw miejskich. O prawa te Elbląg walczył nieprzerwanie założenia miasta.

31 grudnia 1945 – W Elblągu zarejestrowano 7431 Polaków

31 grudnia 1948 – W Elblągu zarejestrowano 41 382 mieszkańców

31 grudnia 1961 – w Elblągu zarejestrowanych jest 431 samochodów osobowych prywatnych i państwowych, 421 ciężarowych wraz z sanitarkami, 44 autobusy, 79 ciągników i 2380 motocykli.

 

Opracował: Piotr Adamczyk