BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Museums over the Borders - Muzea ponad granicami

Tytuł projektu: "Museums over the borders" (Muzea ponad granicami)

Projekt złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska – Rosja 2007 – 2013.

Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego;

Działanie 2.1: Rozwój turystyki

Data złożenia wniosku: 15.09.2010r.

 

Wnioskodawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Partner: Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie

 

Koszty:

Koszt całkowity projektu: 3 888 888,89 EUR
Kwota dofinansowania: 3 500 000,00 EUR
Wkład własny (Pl + Ru): 388 888,89 EUR

 

Cel strategiczny projektu:

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i pogłębienie integracji obszaru transgranicznego przez stworzenie i wypromowanie wspólnego innowacyjnego produktu turystycznego na bazie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

Cele bezpośrednie:

  • Wdrożenie nowoczesnych technologii w prezentację wspólnego dziedzictwa kulturowego i stworzenie wysokiej jakości, wspólnego zintegrowanego produktu turystycznego;
  • Wdrożenie wspólnego programu edukacyjnego do zajęć muzealnych i szkolnych;
  • Stworzenie wspólnej modelowej przestrzeni partnerstwa i współdziałania w obszarze transgranicznym w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i doprowadzenie do reaktywowania naturalnych związków kulturowych mieszkańców Elbląga i Kaliningradu.

 

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

  • Renowacja budynku Podzamcza i dziedzińca Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie.
  • Instalacja nowoczesnego systemu prezentacji holograficznej oraz aranżacja sal na wystawy czasowe w obu muzeach.
  • Opracowanie i wdrożenie strategii współpracy Muzeum w Elblągu i Kaliningradzie: wydanie wspólnego przewodnika turystycznego, opracowanie i wdrożenie wspólnego projektu edukacji muzealnej, przygotowanie konferencji naukowej w Elblągu i Kaliningradzie, opracowanie i realizacja Programu „Świadectwa” oraz wspólnego programu prac badawczych.
  • Zorganizowanie kampanii promocyjnej produktu turystycznego: konferencja prasowa prezentująca odnowione i nowocześnie wyposażone muzea w Elblągu i Kaliningradzie, materiały reklamowe, przygotowanie i realizacja reportażu filmowego o odnowionych muzeach, promocja produktu wśród właścicieli biur podróży, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, organizacja transgranicznej wycieczki dla przewodników, firm turystycznych i dziennikarzy.
  • Opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej projektu na obszarze działania: konferencje prasowe w Elblagu i Kaliningradzie, uruchomienie wspólnej strony internetowej, ulotki, plakaty, gadżety reklamowe.
  • Opracowanie projektu wspólnego oznakowania (kategoryzacji) dla Muzeum w Elblągu i Kaliningradzie (konkurs plastyczny).
  • Ewaluacja projektu i audyt.

Poniżej prezentujemy film z przebiegu dwóch lat trwania projektu:

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: 

 


Projekt “Muzea ponad granicami” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

The „Museums over the borders” project is co-financed by the European Union
under Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013